เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ บริษัท ยูอาร์ดีอี จำกัด ดำเนินการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน (การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแม่จัน)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 205 ครั้ง