เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมแม่จัน 110 ปี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 146 ครั้ง