เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกับอำเภอแม่จัน และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกับอำเภอแม่จัน และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอขอบคุณ. คุณอนัญญา  บุญเทพ และคณะ. ที่ร่วมอนุเคราะห์บริจาคอาหารในครั้งนี้