เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. เทศบาลตำบลแม่จัน ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ตลาดในเขตเทศบาล และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 324 ครั้ง