เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีบุญเรือง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 269 ครั้ง