เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
เทศบาลตำบลแม่จันดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคโคโรน่า (Covid 19 ) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง