ระบบจองคิวออนไลน์

จองคิวผู้สูงอายุและผู้พิการWarning: mysqli::__construct(): (HY000/1049): Unknown database 'prepro' in C:\xampp\htdocs\elderly.php on line 98
connection failed : Unknown database 'prepro'