ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\allnews.php on line 81

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\allnews.php on line 119

ข่าวการเปิดเผยราคากลางWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\allnews.php on line 157

ข่าวประชาสัมพันธ์Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\allnews.php on line 193

ประกาศจากเทศบาลWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\allnews.php on line 235